D?T?B ProDialog Sertifikalar? Hannover’de Verildi

Written by sdk.v. Posted in SULTAN MURAD CAMii (Moschee)

smcD?T?B ProDialog Sertifikalar? Hannover’de Verildi
Avrupa Birli?i Uyum Fonlar? (EIF), Alman Göçmen ve Mülteciler Dairesi (BAMF) taraf?ndan desteklenen fahri diyalog sorumlular? yeti?tirme „ProDialog“ projesine Hannover bölgesinden kat?lan 43 fahri cami rehberi, 10 hafta süren semineri ba?ar? ile tamamlayarak sertifikalar?n? ald?lar. (Sultan Murad Camii Pro Dialog temsilcileri Seyfi VAROL ve Ömer GÜR dahil)