RAHMET SAĞANAĞI BAŞLADI

Written by sdk.v. Posted in SULTAN MURAD CAMii (Moschee)

22 Mayıs 2012 Salı günü bereketli aylar başlamış bulunmaktadır.

Dini hayatımızda “Üç aylar“ olarak bilinen bu bereketli aylar ; arınma,temizlenme,muhasebe mevsimi ve bir hayır hasenat panayırıdır. Yüce yaratıcı bazı mekan ve zamanları diğerlerinden daha üstün ve şerefli yaratmıştır. İşte üç aylarda böyle feyizli ve bereketli günlerdendir.

“Üç aylar“ denilince, kameri aylardan olan Recep,Şaban ve Ramazan ayları anlaşılır. Müslüman olarak hepimizin hayatında bu ayların özel bir yeri vardır. Recebi Şerif ibadet ayıdır. Şabanı Şerif dünyanın sefasını terk etme ayıdır. Ramazanı Şerif ise ibadetlerin mükafatını artıran aydır. Bu mübarek aylar ; dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruğa ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı bir hayat mevsimidir. Bu kutsal mevsim hatalardan dönme, dargınlıklara son verme, günahlardan temizlenme, hayırlı ve yararlı işleri daha da fazlalaştırma zamanıdır. Onun için bu aylarda geçmişin muhasebesini yaparak, geleceğe azim,ümit ve enerji dolu olarak bakma fırsatını yakalamış olacağız.
Üç ayların ilki Recep ayıdır. Receb, tazim ve saygı anlamına gelir. İslam öncesi araplar Receb ayına ayrı bir önem verirler, saygı gösterir ve şanını yüceltirlerdi. Receb ayı gelince, kanlı husumetlerin, düşmanlıkların üzerine geçici de olsa bir sükunet örtüsü çekilirdi. Her taraf güven ve selamet sahasına dönerdi. İslamiyet gelince de bu saygı devam ettirildi. Bilhassa Regaib ve Mirac gibi tecellilerle şereflendirildi. Bu ayda iki mübarek gece bulunmaktadır. Regaib ve Mirac.
Regaib, Recep ayının ilk cuma gecesidir. Dolayısıyla 24 ü 25 Mayısa bağlayan gece Regaib kandilidir. Regaib; sevilen, sayılan, istenen, değeri yüksek, Allahın lütuf ve ihsanının bol bol verildiği gece anlamlarına gelir. Recep ayını 27. gecesi de İsra ve Mirac kandilidir. Böylece Receb ayı içerisinde iki mübarek gecemizi kutlamış oluyoruz.
Bu aylarda ve bu gecelerde Kur’an okuma ve anlama gayretlerimiz hız kazanmalıdır. Peygamber Efendimizi tanıma ve coluk çocuğumuza tanıtmaya yönelik çalışmalarımız artarak devam etmelidir. Anne ve babalarımız muhakkak ziyaret edilmeli, uzakta iseler telefonla da olsa aranıp hayır duaları alınmalıdır. Akrabalarımız, arkadaşlarımız, komşularımız aranıp mübarek ayları ve kandil geceleri tebrik edilmelidir. Özellikle Avrupada yaşayan bizler için üç ayların ve bu aylar içerisindeki mübarek gecelerin büyük bir coşku ile ihya edilmesi önem arz etmektedir. Çocuklarımız bu gecelerin manevi havasını soluyarak büyümelidirler. Diğer taraftan arkadaşlar ve aile fertleri arasında hediyeleşerek bu günleri gündemde tutmak için de gayret sarfetmeliyiz.
Rasululah Efendimizin biz ümmetine öğrettiği şu duayı hep okuyalım ve çocuklarımıza da öğretelim.
“Allahım ! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır“
Bizleri sağlık,sıhhat ve mutluluk içerisinde bu günlere eriştiren Cenabı Allaha şükredip ; tekrarını nasip etmesi için de dua ve niyazda bulunalım. Bu vesileyle Sultan Murad Camii üyelerinin ve değerli cemaatimizin, halkımızın mübarek üç aylarını ve Regaib gecelerini tebrik ediyor, alemi islamın uyanışına vesile olmasını Cenabı Hakk’tan diliyor ve saygılar sunuyorum.

A.Kadir ŞİMŞEK
Sultan Murad Camii Din Grvl.