İSLAM KARDEŞLİĞİ (A.Kadir ŞİMŞEK)

Written by sdk.v. Posted in SULTAN MURAD CAMii (Moschee)

2012 yılı ‚Kutlu Doğum Haftası‘ nın ana teması, “Hz Peygamber (s.a.s), Kardeşlik Hukuku ve Kardeşlik Ahlakı“ olarak belirlenmiştir. Zira biz gerçek kardeşliği Peygamberimizden öğrendik. O bize kardeşliğin sadece bir retorik, bir söylem ve bir edebiyat olmadığını öğretti. Doğulu-Batılı, Arap-Acem, Türk-Kürt, kadın-erkek, zengin,fakir, şehirli-köylü, işçi-memur, eğitimli-eğitimsiz gibi yapay tüm ayrımları, iman kardeşliğinin potasında eritmeyi bize Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.s) öğretti. İnsanlık O nunla vardı gerçek kardeşliğin tadına…O bize kardeşi kardeşe bağlayan en yüce değerin sadece sevgi,ilgi ve muhabbet değil; aynı zamanda bir hak olduğunu bildirmiştir. O na göre mü’minler birbirlerine hak bağı ile bağlıdırlar. Bu bağın kurucusu ise bizzat Cenabı Hakk’ın kendisidir.

Bugün, İslam coğrafyasının ilim ve medeniyet coğrafyasından, bir zulüm ve mazlumiyet coğrafyasına dönüşmesinin en büyük sebebi, kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukuku ihlalleridir. Oysa kardeşlik hukukunun çiğnendiği, kardeşlik ahlakının zedelendiği bir islam dünyasını Yüce Rabbimiz ‚Ateş dolu bir çukur‘ un kenarında yaşamak olarak değerlendirmiştir. Böyle bir hayat her an ateş dolu çukura düşme tehlikesiyle bizleri karşı karşıya getirecektir. Bu tehlikeden kurtulmanın yolu, herşeyden önce müminlerin gerçek kardeşliğinden geçmektedir. Kalpler arasında ülfet ve muhabbetin sağlanması ve Cenabı Allahın nimeti sayesinde kardeşler olduğumuzu bir kere daha hatırlamamız gerekmektedir. Çünkü bizim kardeşliğimiz Yüce Allahın bize en büyük lütfu,ikramı,ihsanı ve nimetidir.
İslam kardeşliği soy,sop,ırk,renk,dil,bölge ve asabiyet temelinde bir kardeşlik değildir. Menfaat temeline dayanan bir kardeşlik hiç değildir. Yüce değerler ve yüksek idealler etrafında bir kardeşliktir. İman ve takva ekseninde bir kardeşliktir. Rabbimizin ifadesiyle ‚Müminler ancak kardeştirler.‘ (Hucurat 10)
Bir mezhebe, bir meşrebe, bir ideolojiye olan mensubiyet bizi, islam kardeşliğine olan mensubiyetten uzaklaştırmamalıdır. Allah yolunda hizmet için meydana gelmiş birlikteliklerde dahi, kardeşlik ahlakı ve hukuku zaman zaman göz ardı edilmektedir. Birbirinin cennetinin yolunu kesmeye çalışan kardeşlerin sayısı çoğalıyor. Kibir,haset, öne geçme,gıybet gibi yürekleri kemiren ve ihlası eriten duygular, insanların içerisinde kol gezen duyguları ve güzellikleri talan ediyor.
Tarih boyunca müslümanlar için en büyük tehlike, küçük mensubiyetleri kimliğe dönüştürerek islam kardeşliğinin önüne geçirmeye kalkışmak olmuştur. Irkçılık,mezhepçilik,meşrepçilik ve cemaatçılık üzerinden kardeşlik hukukunu çiğnemek ve bizi kardeş kılan değerleri yok saymak, aslında Peygamber Efendimize olan bağlılığımızı da gölgelemek olacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle Kutlu Doğum Haftası’nın bütün müslümanların gönlünde kardeşlik duygularının ve kardeşlik coşkusunun yeniden filizlenip yeşermesini, bütün davranışlarımızda kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukukunun yaşanmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Başta Sultan Murad Camii cemaatımız olmak üzere, ülkemiz ve gönül coğrafyamızın, bütün islam dünyasının ‚KUTLU DOĞUM HAFTASI‘ nı kutluyorum. Cenabı Allah bizleri İslam Kardeşliğinden ve Peygamberimizin yolundan ayırmasın,şefaatine nail eylesin.(amin)

A.Kadir ŞİMŞEK
Sultan Murad Camii Din Grv.